Təşkilati struktur

ENGINET şirkətinin təşkilati strukturu ilə növbəti faylda tanış olmaq mümkündür: