Serverlərin virtuallaşdırılması

“ENGINET” şirkəti serverlərin virtuallaşdırılmasının planlanması, layihələndirilməsi və tətbiq edilməsi sahəsində aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

  • Müxtəlif növdə və sayda əməliyyat sistemlərinin eyni serverə yüklənməsi
  • Müəssisənin özünün serverlər infrastrukturunda serverlərin sayının azaldılması yolu ilə xərclərin azaldılması
  • Sistemin idarə olunmasının sadələşdirilməsi, konsol vasitəsilə serverlərdəki resursların parametrlərində dəyişikliklərin edilməsi, onların məhsuldarlığının monitorinqi
  • Resursların planlaşdırılmasının təmin olunması, virtual maşınların serverlər arasında balanslaşdırılması.