Təlim və peşəkar inkişaf

İnformasiya sistemlərinin düzgün və effektiv istismarı həmin sistemləri idarə edən mütəxəssislərin daim öz bilik və bacarıqlarının artırılmasını tələb edir. “ENGINET” şirkətinin İKT və telekommunikasiya sahəsində qazandığı zəngin təcrübə ona bu sahədə peşəkar təlim ehtiyaclarını təmin etməyə imkan verir.

“ENGINET” şirkətinin peşəkar təlim və məsləhət xidmətlərindən yararlanmaq istəyənlər şirkətlə əlaqə saxlaya bilərlər.

Şirkət tərəfindən hər bir təlim ehtiyacı sorğusu ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçiriləcək və müvafiq təlim və ya məsləhət xidməti təklif ediləcək.